Påminnelse till alla medlemmar som inte betalat in

medlemsavgiften. Betala snarast

Plusgirokonto  37 35 38-8

Märk betalningen med namn 

Det går även bra att betala kontant i kiosken från 1 maj.


Passiv 350 kr              /Familj  400 kr

Med licens 550 kr     /Familj med licens 650 kr

Junior     300 kr

Ungdom  100 kr