Påminnelse till alla medlemmar som inte betalat in

medlemsavgiften. Betala snarast

Plusgirokonto  37 35 38-8

Märk betalningen med namn 

Det går även bra att betala kontant i kiosken från 1 maj.


Passiv 300 kr     

Familj  450 kr

Enskild med licens 500 kr     

Familj med licens 700 kr

Junior     200 kr

Ungdom  100 kr