Siffersamling 1,2,3,  Obs Månadstävlingar samt KM räknas inte in här
Med start 21/4-21- Uppdaterad 22/7av Åsa
Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal tävl.
Håkan R 114 268 66 13
Christer 14 47 36 3
Åsa 80 242 141 16
Ulla 83 165 120 15
Katta 60 172 97 13
Jocke 53 179 86 12
Gustav 61 162 109 11
Kerstin 76 192 124 14
Olle 79 205 140 15
Pelle 60 180 135 14
Annalena 46 164 125 16
Thomas 62 203 153 17
Majsan 32 109 58 7
Berit 60 167 120 14
Heinz 28 74 67 7
Mariana 50 174 138 13
Mari 31 110 96 11
Julia 7 13 12 1
Gullmar 22 82 58 6
Eva A 25 54 60 6
Janne 36 83 39 5
Ann-Marie 21 79 53 5
Gunnel 4 14 16 2
Adith 51 161 58 8
Robert G 20 40 11 2
Tim G 19 35 11 2
Stefan V 18 33 16 2
Fredrik L 17 37 10 2
Ulla-Britt Ö 5 25 16 3
Maria G 3 32 23 3
Håkan A 2 13 9 1
Christoffer 0 15 7 1
Eva G 3 18 11 2
Micke 3 11 3 1
Annika 1 10 5 1
Summa 1246 3568 2229
Tänk på att alla inte är med varje gång.