Priser 2019

Golfpriser på Filtbanan och EB banan


Vuxen:  50 kr

Barn:     20 kr

Familjepris:


Medlemskap

Passiv    350 kr    /Familj 400 kr

Licens    550 kr   /Familj med licens 650 kr

Junior       300 kr

Ungdom 100 kr

Plusgirokonto  37 35 38-8

Märk betalningen med namn