Priser 2021

Golfpriser på Filtbanan och EB banan


Vuxen:  50 kr

Barn:     20 kr

Familjepris:


Medlemskap

Passiv    300 kr   / Familj 450 kr

Licens/Enskild   500 kr  / Familj med licens 700 kr

Junior       200 kr

Ungdom  100 krPlusgirokonto  37 35 38-8

Märk betalningen med namn och vilket medlemskap det gäller.

Betalning för medlemskap ska göras på plusgirot. 

OBS
Medlemskap för familj, så måste alla vara skrivna på
samma adress.