Poängjakten  Grand Slam 22/8-20  kl 9.00
Resultat 2 varv på filten
Klass A
1. Håkan R 30-32= 62
2. Janne L 35-38= 73
3. Fredrik L 42-44= 86
Klass B
1. Kerstin B 46-42= 88
2. Jocke H 47-48= 95
3. Christer M 54-42= 96
4. Åsa J 54-47=101
4. S-O B 57-44= 101
5. Ulla J 52-53= 105
Klass C
1. Katta H 40-54= 94
2. Pelle S  44-54= 98
3. Mariana K 48-52= 100
4. Heinz B * 52-52= 104
5. May B  * 62-43= 105
6. Bertil J 62-52= 118
7. Annalena K * 53-63= 119
8. Thomas * 64-64= 128
9. Ulla-Britt Ö 62-69= 131
10. Christina S 72-73= 145
*= Är ej med i poängjakten
Poängjakten  Grand Slam 22/8-20  kl 9.00
Totala sammanlagda poäng 
Klass A Poäng
1. Håkan R 383
2. Fredrik L 205
3. Janne L 201
Klass B
1. Kerstin B 257
2. Jocke H 246
3. Åsa J 195
3. S-O B 195
4. Christer M 193
5. Ulla J 172
6. Ann-Marie 14
7. P-O 10
8. Adith 4
Klass  C
1. Katta H 254
2. Pelle S  235
3. Mariana K 170
4. Bertil J 137
5. Ulla-Britt Ö 98
6. Christina S 77
7. Gustav W 26
8. Berit G 4
9. Maria G 4

Poängjakten  Grand Slam 22/8-20  kl 9.00
Totala Spikar och Tvåor, alla deltagare
Namn 1:or 2:or
Håkan R 16 15
Janne L 11 17
Fredrik L 9 13
Kerstin B 6 17
Jocke H 7 14
Christer M 9 11
Åsa J 8 11
S-O B 6 13
Ulla J 2 18
Katta H 6 16
Pelle S  4 15
Mariana K 3 16
Heinz B 5 11
May B  5 11
Bertil J 2 9
Annalena K * 5 8
Thomas * 3 10
Ulla-Britt Ö 1 8
Christina S 1 9
Totalt 109 242