SÄSONG 2021Passiv 300 kr     

Familj  450 kr

Enskild med licens 500 kr     

Familj med licens 700 kr

Junior     200 kr

Ungdom  100 kr


Observera att medlemsavgiften ska vara betald senast 30/4-21

Märk betalningen med namn samt vilket medlemskap det gäller.


OBS
Medlemskap för familj, så måste alla vara skrivna på
samma adress.


Vi hanterar kontanter och swish 

Golfpriser

Filtbanan:

Vuxen 50 kr
Barn   20 kr

EB banan

Vuxen 50 kr
Barn   20 kr

Kioskförsäljning:

Glass
Kylda drycker
Kaffe
Kondisbitar


VÄLKOMNA

Plusgirokonto  37 35 38-8Telefon 019 - 22 55 73
Mosås Bangolfklubb

Nordanåsvägen 23

702 33 Örebro


Plusgirokonto  37 35 38-8


 Följ länken för att Hitta hit